Міський центральний стадіон “Рух” перетворився в комунальне підприємство

П'ятниця, 08 червня 2018 13:28
Сьогодні, 8   червня, відбулася позачергова сесія Івано-Франківської міської ради. Обранці вирішуватимуть “долю” стадіону “Рух”.

 Депутатам на розгляд пропонується одне питання: “Про припинення діяльності комунальної установи “Івано-Франківський міський центральний стадіон “Рух” шляхом його перетворення в комунальне підприємство “Івано-Франківський міський центральний стадіон “Рух”.

"Враховуючи те, що до цивільного кодексу вступають в силу зміни і ми згодом не зможемо утворювати комунальне підприємство шляхом перетворення, а шляхом ліквідації. Тому ми вирішили скликати позачергову сесію", – розповідала Надія Кедик.

Підприємство створили, щоб популяризувати фізичну культуру та спорт, проводити масові спортивні та культурні заходи. Зокрема за участю команд в національних матчах України та в міжнародних офіційних і товариських зустрічах.

Депутати підтримали  проект рішення, проголосувавши  більшістю  “За”.

Відтак, засновником комунальне підприємство “Івано-Франківський міський центральний стадіон “Рух” є територіальна громада міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради. Майно підприємства є власністю територіальної громади міста Івано-Франківська і закріплюється за ним на праві повного господарського відання.

Розмір статутного капіталу комунального  підприємства становить 10 000 000,00 грн  (десять мільйонів гривень).

Додамо,  що керівник комунальної установи працює на контрактній основі з місцевою радою і призначається міським головою згідно із з п. 10 ч. 4 ст. 42 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”. Але в деяких радах це відбувається за результатом голосування на сесії ради, що й практикують, наприклад, в Івано-Франківській чи в Житомирській міських радах.

Засновником комунального підприємства від імені міської ради виступає відповідний структурний підрозділ виконкому (наприклад, відділ освіти чи департамент ЖКГ) залежно від виду його діяльності, який і в основному контролює його діяльність.


ДОВІДКОВО:

СТАТУТ комунального підприємства
“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТАДІОН “РУХ”

 1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Івано-Франківський міський центральний стадіон «Рух», надалі «Підприємство» є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська відповідно до цивільного і господарського кодексів України і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради. Підприємство створене в процесі реорганізації стадіон «Рух» (ідентифікаційний код – 13646293) і є його універсальним правонаступником.

1.2. Засновником Підприємства є територіальна громада міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради (далі – Засновник).

1.3. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, відомчими та іншими нормативними актами, шляхом перетворення комунальної установи Івано-Франківський міський центральний рішеннями Івано-Франківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови міста Івано-Франківська, а також цим Статутом.

1.4. Підприємство є самостійним господарським суб’єктом, набуває прав та обов’язків юридичної особи від дня його державної реєстрації, має поточні та інші (в тому числі й валютні) рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.5. Підприємство у своїй діяльності підзвітне й підконтрольне Івано-Франківській міській раді та її виконавчому комітету. Підприємство безпосередньо підпорядковане Департаменту молодіжної політики та спорту  Івано-Франківської міської ради (далі – Уповноважений орган).

1.6. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

 1. Назва і адреса Підприємства

2.1. Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство «Івано-Франківський міський центральний стадіон «Рух».

2.2. Скорочене найменування Підприємства: КП «ІФ МЦС «РУХ».

2.3. Місцезнаходження Підприємства: 76005, м. Івано-Франківськ,  вул. Чорновола,  будинок 128.

 1. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Підприємство створено з метою:

– розвитку фізичної культури та спорту, проведення масових спортивних та культурних заходів.

3.2. Основним завданням Підприємства є:

– створення необхідних умов для проведення футбольних матчів за участю команд в національних матчах України та в міжнародних офіційних  і товариських зустрічах;

– підготовка і утримання в належному стані інфраструктури спортивної споруди, що перебуває у підпорядкуванні, яка б відповідала чинним вимогам і стандартам України та Європейського союзу;

– створення необхідних умов для проведення масових спортивних, культурних та інших заходів;

-створення необхідних умов для залучення мешканців міста та області до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

– забезпечення ефективного використання наявної спортивної споруди, придбання необхідного спортивного інвентарю та обладнання;

– упорядкування прилеглої території та проведення поточного ремонту об’єктів спортивної споруди.

3.3. Предметом діяльності Підприємства є:

– організація та проведення футбольних матчів, спортивних турнірів та змагань;

– організація та проведення тренувань;

– забезпечення спортивної споруди необхідним обладнанням та спортивним  інвентарем;

– проведення масових та культурних заходів, зокрема: спортивних змагань, концертів, зустрічей, зборів;

– управління спортивною спорудою, проведення її поточного ремонту;

– нагляд та упорядкування прилеглої території.

– проведення та організація масового відпочинку і розваг, спортивно-оздоровчої діяльності, належне культурне обслуговування населення, , участь у організації різних святкувань;

– роздрібна торгівля, громадське харчування під час заходів на стадіоні;

– проведення поточних та капітальних ремонтів і будівництва об’єктів благоустрою;

-організація та проведення фестивально-ярмаркових, інших святкових та культурно-масових заходів в м. Івано-Франківську;

-організація роботи кафе, ресторанів, буфетів, кемпінгів та інших підприємств громадського харчування та відпочинку;

-інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Підприємство може здійснювати за дорученням Засновника інші функції для виконання її основної статутної діяльності.

3.5. Підприємство може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством. Підприємство має право з погодження уповноваженого органу укладати короткострокові договори терміном до 5 днів для проведення спортивних, культурно-масових та інших заходів. Укладання договорів терміном більше 5 днів затверджується рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

3.6. Підприємство здійснює свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планованих завдань, узгоджених уповноваженим органом на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

3.7. Якщо здійснення будь-якої вищезазначеної діяльності потребує спеціального дозволу (ліцензії, патенту), Підприємство здійснює таку діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії, патенту).

 1. Юридичний статус Підприємства

4.1. Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

4.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, чинним законодавством, рішеннями Івано-Франківської міської ради, іншими нормативними актами та цим Статутом.

4.3. Підприємство має право від свого імені виступати у цивільному обороті, укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах, відкривати поточні та інші рахунки в фінансових установах (в т.ч. валютні) згідно із законодавством України.

4.4. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. У разі необхідності Підприємство може мати штамп зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також додаткові печатки та штампи, дозвіл на виготовлення яких отримується у встановленому законодавством порядку. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства України.

4.5. Підприємство має право, в установленому чиним законодавством України порядку:

– створювати структурні підрозділи;

– на добровільних засадах вступати в товариства, асоціації, концерни, корпорації, спільні підприємства та інші об’єднання за погодженням із Засновником;

– отримувати кредити, залучати інвестиції;

– визначати стратегію та основні напрями свого розвитку самостійно, а також відповідно до державних, місцевих програм та замовлень, плану розвитку Підприємства;

– укладати цивільні та господарські договори, виконувати роботи, надавати послуги за встановленими цінами або на договірній основі.

– виступати замовником, залучати юридичних та фізичних осіб для виконання проектних, будівельно-монтажних та інших робіт, розміщувати замовлення на розробку і виготовлення необхідних для цих цілей технічних виробів (засобів);

– вносити пропозиції до виконавчого комітету та Івано-Франківської міської ради з питань, належних до компетенції підприємства, а також організації пасажирських перевезень загалом.

4.6. Підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність і користуватися повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

 1. Майно та кошти Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Івано-Франківська і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому статуту.

5.2. Розмір статутного капіталу Підприємства становить
10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень).

Статутний капітал Підприємства формується впродовж 1-го року з дня державної реєстрації даної редакції статуту.

Джерелами формування майна Підприємства є:

– грошові та інші матеріальні цінності, отримані від Засновника;

– субвенції і дотації з бюджетів усіх рівнів та капітальні вкладення;

– доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

– кредити і проценти банків та інших кредиторів;

– майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

– безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого Засновником в користування Підприємству, несе останнє. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

5.4. Підприємство відчужує, здає в оренду, заставляє та іншим чином обтяжує чи розпоряджається майном у порядку встановленим цим Статутом та чиним законодавством України. Всі одержані внаслідок цього кошти спрямовуються для потреб підприємства.

5.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно крім випадків, передбачених законодавством чи рішенням Засновника.

5.6. Передача майна підприємства на баланс інших установ, організацій та прийняття на баланс майна, яке передається від інших установ, організацій та підприємств, що відноситься до сфер управління Івано-Франківської міської ради здійснюється за рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

5.7. Для забезпечення поточної діяльності за рахунок грошових та майнових внесків Засновника формується статутний капітал Підприємства.

5.8. Розмір статутного капіталу та порядок його формування визначається рішеннями Засновника.

5.9. В ході господарської діяльності статутний капітал Підприємства може збільшуватися та зменшуватися згідно чинного законодавства.

5.10. Чистий прибуток Підприємства залишається в повному його розпорядженні після:

– внесення до бюджету податків та інших платежів, передбачених законодавством України;

– покриття матеріальних та прирівняних до них витрат;

– сплати відсотків по кредитах банків та облігаціях.

5.11. Підприємство може створювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю, та для інших цілей.

Порядок утворення таких фондів та розмір відрахувань до них визначається директором підприємства за погодженням із Засновником.

5.12. За своїми зобов’язаннями Підприємство несе відповідальність належним йому майном.

5.13. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника. Засновник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства.

 1. Управління Підприємством

6.1. Вищим органом управління Підприємством є Засновник.

6.2. Рішення, прийняті Засновником, які не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству України є обов’язковими для Підприємства.

6.3. Оперативне управління Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку встановленому законодавством.

З директором укладається контракт, у визначеному порядку.

6.4. Виключною компетенцією Засновника є:

– визначення основних напрямів діяльності Підприємства;

– внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, зміна розміру статутного капіталу;

– визначення форм контролю за діяльністю Директора;

– прийняття рішення про припинення Підприємства;

– надання дозволу на відчуження та передачу в оренду нерухомого та рухомого майна, якщо інше не передбачено рішенням Засновника;

– вирішення інших питань, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції міської ради.

6.5. Директор самостійно у межах своєї компетенції вирішує питання діяльності Підприємства та розпоряджається майном з урахуванням обмежень, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та органу управління.

Директор діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в інших установах, укладає договори, видає доручення, відкриває в банках поточні рахунки, здійснює прийом на роботу і звільнення своїх заступників, керівників служб і відділів та інших працівників Підприємства.

Право укладання колективного договору від імені власника надається директору, а від імені трудового колективу – представнику трудового колективу, діючому на підприємстві.

6.6. Структура та штатний розклад Підприємства затверджуються Уповноваженим органом за поданням директора Підприємства.

6.7. Директор несе персональну відповідальність перед Засновником за діяльність Підприємства, забезпечує збереження майна Підприємства. яке передане йому в повне господарське відання.

 1. Господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансової та господарської діяльності Підприємства є прибуток, який утворюється як різниця між валовим доходом і витратами.

7.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання річних фінансових планів.

7.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету міста Івано-Франківська в межах розміру, передбаченого фінансовим планом на поточний рік, здійснюється першочергово після сплати обов`язкових платежів.

7.4. Прибуток Підприємства використовується відповідно до річних фінансових планів та цього Статуту.

7.5. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку, що визначається Засновником.

7.6. Підприємство подає звіти про свою фінансово-господарську діяльність Засновнику, а також державним статистичним та контролюючим органам у формі та терміни, встановлені чинним законодавством України.

7.7. Підприємство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інші види доходів працівників.

7.8. Виробничі і трудові відносини, соціальне страхування працівників та їх соціальне забезпечення регулюються законодавством України.

7.9. Підприємство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю, згідно з чинним законодавством України.

7.10. Підприємство самостійно та за рахунок коштів, передбачених місцевими програмами, здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.

7.11. Підприємство веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своє роботи, формує статистичну звітність.

7.12. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7.13. Інші особливості господарської та соціальної роботи Підприємства визначаються законодавством України.

 1. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства

8.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрями своєї діяльності.

8.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.

8.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.

 1. Облік та звітність

9.1. Підприємство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську, податкову та статистичну звітність у встановленому порядку і несе відповідальність за її достовірність.

9.2. За різними видами господарської діяльності Підприємство може вести відокремлений облік фінансових результатів із збереженням консолідованого балансу.

9.3. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані Підприємством на договірних засадах з дозволу Засновника або на вимогу органів, яким законодавством надано право здійснювати контроль за окремими сторонами діяльності Підприємства.

9.4. Втручання в господарську діяльність Підприємства політичних партій, рухів, громадських організацій не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

9.5. Склад та обсяг відомостей, які є комерційною таємницею та порядок їх захисту визначаються законодавством України і окремими положеннями, що затверджуються Засновником та/чи директором. Відповідальність працівників за їх розголошення обумовлюється законодавством чи окремими положеннями.

9.6. Засновник та/чи Уповноважений орган можуть встановлювати форми організації та ведення бухгалтерського обліку та звітності.

 1. Трудовий колектив і його самоврядування

10.1. Трудовим колективом вважаються всі працівники підприємства, які власною працею беруть участь у діяльності на основі трудового договору, контрактів, колективної угоди, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

10.2. Виробничі і трудові відносини з працівниками, включаючи питання прийому на роботу та звільнення, оплати праці, робочого часу та відпочинку, гарантій та компенсацій регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку а також трудовими контрактами  що діють на Підприємстві.

10.3 Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами та їх виборним органом – представником трудового колективу,  який обирається на зборах трудового колективу.

 1. Припинення діяльності підприємства

11.1. Підприємство ліквідується або реорганізується:

– за рішенням Засновника;

– на підставі рішення суду;

– в інших випадках, передбачених законодавством України.

11.2. Ліквідація Підприємства проводиться ліквідаційною комісією, склад якої визначається Засновником або уповноваженим ним органом

11.3 Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

11.4.Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

11.5.При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав відповідно до трудового законодавства України.

 1. Заключні положення

12.1. Будь-які зміни до цього Статуту можуть бути внесені виключно на підставі рішення Івано-Франківської міської ради.

12.2. Якщо внаслідок змін у законодавстві України окремі положення цього статуту суперечать діючому законодавству України, вони втрачають силу і до моменту внесення відповідних змін до цього статуту Засновник та Підприємство керуються нормами законодавства.

12.3. Якщо будь-яке положення цього статуту стає недійсним або неможливим для виконання, то це не впливатиме на чинність та/або можливість інших положень цього статуту.

Перегляди 236 разів

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Читайте нас в соціальних мережах

Сторінка Франківчанни в FACEBOOK

Повернення мамонтів: на Богородчанщині триває установка унікальних скульптур. ФОТО Напад нардепа на франківську компанію засудили на всеукраїнському рівні. ВІДЕО У Франківську загорілась новобудова День батька в Івано-Франківську: програма святкування для вдалого сімейного відпочинку Трійця 2019: головні традиції і заборони свята У Франківську через аварію на водопроводі перекрито рух транспорту, а частина будинків залишилася без води "За відродження України": франківського художника нагородили медаллю. ФОТО В Івано-Франківську відбувся кольоровий забіг. ФОТО За минулу добу на Прикарпатті виявили 12 нетверезих водіїв До Івано-Франківська прилетів Петро Порошенко. ФОТО Командуючим Національної гвардії України став прикарпатець Микола Балан. ФОТО За минулу добу до рук шахраїв потрапили двоє прикарпатців На Прикарпатті в чоловіка конфіскували патрони та димові гранати В Івано-Франківській обласній станції переливання крові відкрили оновлену донаційну залу та сучасну кімнату для донорів. ФОТО На Прикарпатті жінку вкусила змія Гурт "Бумбокс" запрошує на Underhill music festival. ВІДЕО Вночі в Івано-Франківську згорів автомобіль. ФОТО У червні ціну на газ для прикарпатців буде знижено на 7% Прикарпатець, який викрав та переоформив автомобіль на себе отримав вирок суду “Open Space”: у Коломиї відкрили сучасний центр з надання послуг у сфері ДРАЦС